Uitkomsten ALV 2021

De ALV vond online plaats op 29 mei 2021. Hieronder de genomen besluiten

Agenda ALV 2021

 1. Opening / Welkomstwoord
 2. Mededelingen / ingekomen stukken
  Motie aangepaste gedragstest Aangenomen
 3. Conceptnotulen ALV 2020 (Conceptnotulen ALV 2020 te downloaden in het besloten deel van de website, klik hier) Goedgekeurd
 4. Jaarrekening 2020
  1. Jaarverslag 2020 en presentatie 2021 en verder
  2. Jaarrekening 2020 (Financieel Jaarverslag te downloaden in het besloten deel van de website, klik hier)
  3. Kascontrolecommissie Decharge verleend 
  4. Begroting 2021 – 2022 Goedgekeurd
 5. Voorstellen tot wijziging
  1. Aangepaste gedragstest FSK Vervallen door aannemen motie
   Voorstel opgesteld door S. Ekkel en D.M.C. Meijs (zie bijlage voor details)
   Voorstel Aangepaste gedragstest FSK ALV 2021 Pre-advies Gedragstest
  2. Voorstel LPN1 D/N* Niet aangenomen
   Voorstel opgesteld door I.L. Lems en A. Schumacher. (zie bijlage voor details)
   Voorstel LPN1 D/N ALV 2021 Pre-advies LPN1
  3. Voorstel dubbel dekken Aangenomen
   Voorstel opgesteld door het bestuur L.H.C.N. (zie bijlage voor details)
   ALV 2021 Voorstel dubbel dekken
  4. Voorstel fokken met HD-C Niet aangenomen
   Voorstel opgesteld door het bestuur L.H.C.N. (zie bijlage voor details
   ALV 2021 Voorstel fokken met HD-C
  5. Voorstel wijziging VFR par 5.2 Aangenomen
   voorstel opgesteld door het bestuur L.H.C.N. (zie bijlage voor details)
   ALV 2021 wijzigingen VFR 2021 par 5.2
  6. Voorstel wijziging VFR par 8.3 Aangenomen
   voorstel opgesteld door het bestuur L.H.C.N. (zie bijlage voor details)
   ALV 2021 wijzigingen VFR 2021 par 8.3
  7. Voorstel wijziging VFR par 9.3 Aangenomen
   voorstel opgesteld door het bestuur L.H.C.N. (zie bijlage voor details)
   ALV 2021 wijzigingen VFR 2021 par 9.3
  8. Voorstel wijziging VFR par 9.5 Aangenomen
   voorstel opgesteld door het bestuur L.H.C.N. (zie bijlage voor details)
   ALV 2021 wijzigingen VFR 2021 par 9.5
  9. Voorstel wijziging VFR par 9.9 Aangenomen
   voorstel opgesteld door het bestuur L.H.C.N. (zie bijlage voor details)
   ALV 2021 wijzigingen VFR 2021 par 9.9
  10. Leoladder Aangenomen
   Voorstel opgesteld door het bestuur L.H.C.N. (zie bijlage voor details)
   ALV 2021 Voorstel Leoladder nieuwe stijl
 6. Periodieke aftredingen bestuursleden
  1. Commissaris PR & Evenementen, mevr. L. Huijnink (niet herkiesbaar)
  2. Commissaris Fokkerijzaken, mevr. A. Schut (herkiesbaar)
  3. Secretaris, mevr. C. Dusseldorp (niet herkiesbaar)
  4. Voorzitter, dhr N. Steinmetz (niet herkiesbaar)
 7. Kiezen bestuursleden
  De persoonlijke motivaties van de kandidaat-bestuursleden staan in het besloten deel van de website.

  1. Commissaris PR & Evenementen Mevr. C Steinmetz gekozen
   Carla Steinmetz, voorgedragen door bestuur LHCN Profielschets Commissaris PR & Evenementen
  2. Commissaris Fokkerijzaken Niet gekozen
   Dyana Meijs, voorgedragen door, zie bijlage  Profielschets Commissaris Fokkerijzaken
  3. Secretaris Geen kandidaat
   Profielschets Secretaris
  4. Voorzitter Niet gekozen
   Henri Cooiman, voorgedragen door, zie bijlage Profielschets Voorzitter
 8. Doordat er geen nieuwe voorzitter is gekozen is de huidige voorzitter verlengd met 3 maanden
 9. Rondvraag
 10. Afsluiting ALV