Aanvragen kosteloze FSK

U kunt via deze pagina het aanvraagformulier invullen voor een kosteloze FSK van een Nederlandse reu die valt in de groep met de laagste Mean Kinshipwaarde (tot maximaal 31%). Indien de reu slaagt voor de FSK en een eerste nest verwekt, dient alsnog de vergoeding voor de FSK voldaan te worden.

De spelregels voor het aanvragen van een kosteloze FSK zijn:

  • De eigenaar van de reu moet lid zijn van de L.H.C.N.
  • De reu moet ingeschreven staan in het Nederlands stamboomboek .
  • De reu is reeds gescreend op HD en heeft een ECVO-certificaat en voldoet aan de eisen van het VFR in relatie tot HD en ECVO.
  • De reu is getest op LPN1&2 en LEMP en heeft de kwalificaties N/N voor alle drie de onderzoeken. (LPN1 D/N alleen toegestaan indien geboren voor 1 juli 2016)
    • Indien de te testen reu afstamt van LPN1&2 en LEMP-vrije ouders of grootouders (N/N) en van deze ouder- of grootouderdieren is een DNA-certificaat voorhanden, dan hoeft geen LPN en LEMP onderzoek meer gedaan te worden. Zie hiervoor het verenigingsfokreglement paragraaf 4.3.4 Erfelijke neurologische afwijkingen
  • De kosten van de FSK dienen alsnog voldaan te worden indien de reu zijn eerste nest verwekt en de pups na 8 weken in leven zijn.

 

aanvraagformulier FSK groene reu