Herplaatsing

Het herplaatsen van een Leonberger is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de fokker die aangesloten is bij de LHCN. Hij/zij dient zorg te dragen voor de honden die hij/zij op de wereld heeft gezet. Mocht de betreffende fokker echter niet in staat zijn de betreffende hond op te nemen c.q. te herplaatsen, dan kan de LHCN deze verantwoordelijkheid op zich nemen op verzoek van de fokker.

Doelstelling van de herplaatsing.

Het vinden van een passend/goed tehuis voor Leonbergers, van wie de eigenaar ongeacht de reden afstand moet nemen, onder begeleiding van de LHCN. Het belang van de hond staat hierbij voorop.

Alle genoemde bedragen dienen direct bij overdracht te worden voldaan.

Procedure.

  • De eigenaar meldt de hond telefonisch voor herplaatsing. De medewerker administreert de basisgegevens.
  • De eigenaar ontvangt een uitgebreide vragenlijst teneinde zoveel mogelijk informatie te verkrijgen over de hond. Eventueel bezoekt een commissielid, gedragsdeskundige, de hond en observeert de hond op zijn eigen adres en beoordeelt of de hond herplaatsbaar is. Hij/zij bespreekt eventueel de opties, indien de hond niet herplaatsbaar blijkt en maakt een uitgebreid rapport. De eigenaar levert bij dit bezoek het medisch dossier, inentingsboekje, stamboom en foto (om op internet te plaatsen). De eigenaar wordt verzocht om een vrijwillige bijdrage van € 35 te betalen aan de vereniging.  Wanneer de hond niet geënt blijkt te zijn dan zullen de kosten hiervoor direct bij de eigenaar in rekening worden gebracht (door de stamboom af te geven doet de eigenaar afstand van de hond).
  • De LHCN zoekt een mogelijke nieuwe baas voor de hond (wachtlijst nakijken, oproep plus foto op website plaatsen) en laat een gegadigde kijken naar de hond. Gegadigde mag de hond niet meenemen, maar moet met de LHCN contact opnemen om door te geven dat hij/zij de hond in zijn/haar gezin wil opnemen.
  • Bij een herplaatsing via LHCN ondertekent de nieuwe baas een ’plaatsingsovereenkomst’, waarin een proeftijd wordt vastgelegd van een maand. Gedurende de proeftijd is de stamboom van de hond bij de LHCN en treedt de LHCN op als bewaarder van de stamboom. De hond is dus in bruikleen bij de nieuwe eigenaar. Na de proeftijd krijgt de nieuwe eigenaar de stamboom en kan hij/zij eventueel de hond laten overschrijven op zijn/haar naam.
  • Bij twijfel volgt tijdens/tegen het einde van de proeftijd een nazorgbezoek (verslag).
  • Indien een hond direct bij de eigenaar vandaan moet, dan kan hij naar een noodopvang, totdat er een nieuwe baas voor is gevonden. Voor deze opvang betaalt de eigenaar eenmalig een bijdrage (€ 100,-).
  • Indien een hond met spoed moet worden opgehaald zal een commissielid dat het dichtst bij deze hond woont zo spoedig mogelijk de hond ophalen en zorgdragen voor de administratieve afhandeling met de eigenaar en het vervoer van de hond naar de noodopvang.

Formulieren
De commissie Welzijn heeft voor de afhandeling van bovengenoemde procedure een vragenlijst ontwikkeld, in te vullen door de (vorige) eigenaar. Doel van dit formulier is om inzicht te krijgen in de leefomstandigheden en de gezondheid van de hond.
Daarnaast is er een plaatsingsovereenkomst opgesteld, bedoelt om de formele overdracht van het eigendom van de hond te regelen. Beide formulieren zijn via onderstaande buttons te downloaden.

Herplaatsing vragenlijst

Plaatsingsovereenkomst

Contact
Vakantieadressen en Herplaatsing
Mw. Petra van Os- Kruisveld
Helmweg 20
1759 NG Callantsoog
Tel: 06-22338862
Email