Clubblad Leonvaria

Clubblad Leonvaria:
Officieel orgaan van de Leonbergse Honden Club Nederland.

De Leonvaria maakt deel uit van het lidmaatschap van de LHCN. Het wordt gratis gezonden aan de leden en begunstigers.
Zijn er meerdere personen uit een gezin lid? Dan wordt één Leonvaria toegezonden.

Verschijnt 6 maal per jaar.
Oplage: 530 stuks

Als u 1 of meerdere foto’s heeft, die mogelijk geschikt zijn voor de cover neem dan contact op met de redactie. Ingezonden foto’s moeten echter wel minimaal 2 MB zijn. Worden uw foto’s niet gebruikt (bijv. keuze is op een ander aangeboden foto gevallen of de foto heeft net niet voldoende kwaliteit voor de cover) dan kan in overleg bekeken worden of de foto voor een latere editie bewaard wordt of dat deze in het binnenwerk geplaatst wordt. Overigens is gewone kopij over belevenissen met uw Leonberger altijd van harte welkom.

De redactie wil graag een gevarieerd clubblad maken. Daarbij zijn we mede afhankelijk van wat de leden aanleveren. Dus heeft u wat leuks of interessante informatie, stuur het aan de redactie.
Email

De redactie kan plaatsing van artikelen weigeren, zij is tevens gerechtigd tot inkorting of wijziging van kopij.

Advertentie tarieven 2023

Advertentietarieven heel jaar
Omslag A4 kleur € 359,00
Binnenwerk A4 kleur € 208,00
Binnenwerk 1/2 A4 kleur € 125,00
Binnenwerk 1/4 A4 kleur €  62,00

 

Advertentietarieven eenmalig
Omslag A4 kleur € 90,00
Binnenwerk A4 kleur € 52,00
Binnenwerk 1/2 A4 kleur € 31,00
Binnenwerk 1/4 A4 kleur € 16,00

 

Door op de onderstaande foto te klikken ziet u een voorbeeld van de Leonvaria.

Redactie
Carla Steinmetz (eindredactie)
Email
Barbara van Rijn
Email
Jenni Gerrits
Email
Lisette Huijnink
Email

Correspondentieadres redactie:
Kruiningenstraat 118
5045 PZ Tilburg

De sluitingsdatums voor het inleveren van kopij voor Leonvaria

1e editie   > 14 januari 2024
2e editie   > 20 maart 2024
3e editie   > 20 mei 2023
4e editie   > 20 juli 2023
5e editie   > 20 september  2023
6e editie   > 20 november 2023