Clubblad Leonvaria

Clubblad Leonvaria:
Officieel orgaan van de Leonbergse Honden Club Nederland.

De Leonvaria maakt deel uit van het lidmaatschap van de LHCN. Het wordt gratis gezonden aan de leden en begunstigers.
Zijn er meerdere personen uit een gezin lid? Dan wordt één Leonvaria toegezonden.

Verschijnt 6 maal per jaar. (Minimaal 4)
Oplage: 530 stuks

Als u 1 of meerdere foto’s heeft, die mogelijk geschikt zijn voor de cover neem dan contact op met de redactie. Ingezonden foto’s moeten echter wel minimaal 2 MB zijn. Worden uw foto’s niet gebruikt (bijv. keuze is op een ander aangeboden foto gevallen of de foto heeft net niet voldoende kwaliteit voor de cover) dan kan in overleg bekeken worden of de foto voor een latere editie bewaard wordt of dat deze in het binnenwerk geplaatst wordt. Overigens is gewone kopij over belevenissen met uw Leonberger altijd van harte welkom.

De redactie wil graag een gevarieerd clubblad maken. Daarbij zijn we mede afhankelijk van wat de leden aanleveren. Dus heeft u wat leuks of interessante informatie, stuur het aan de redactie.
Email

De redactie kan plaatsing van artikelen weigeren, zij is tevens gerechtigd tot inkorting of wijziging van kopij.

Advertentie tarieven 2021

Advertentietarieven heel jaar
Omslag A4 kleur € 359,00
Binnenwerk A4 kleur € 208,00
Binnenwerk 1/2 A4 kleur € 125,00
Binnewerk 1/4 A4 kleur €  62,00

 

Advertentietarieven eenmalig
Omslag A4 kleur € 90,00
Binnenwerk A4 kleur € 52,00
Binnenwerk 1/2 A4 kleur € 31,00
Binnenwerk 1/4 A4 kleur € 16,00

 

Door op de onderstaande foto te klikken ziet u een voorbeeld van de Leonvaria.

Redactie
Lisette Huijnink (eindredactie)
Email
Barbara van Rijn
Email
Carla Steinmetz
Email
Jenni Gerrits
Email

Correspondentieadres redactie:
Kruiningenstraat 118
5045 PZ Tilburg

De sluitingsdatums 2021 voor het inleveren van kopij voor Leonvaria

nr. 1 > 31 januari 2021
nr. 2 > 26 maart 2021
nr. 3 > 28 mei 2021
nr. 4 > 30 juli 2021
nr. 5 > 30 september 2021
nr. 6 > 26 november 2021