Fokkersoverleg 15 januari 2022

Zaterdag 15 januari hebben we om 14:00 het fokkersoverleg gepland staan. Het was nog even afwachten of het fysiek of digitaal zou zijn maar we hebben helaas moeten besluiten dat het fokkersoverleg niet fysiek kan plaatsvinden i.v.m. de corona maatregelen. Het wordt dus een online overleg via Teams.

De agenda voor het fokkersoverleg is:

  1. Stand van zaken/ update/ vervolg strategiesessie van 17-07-2021
  2. Stand van zaken/update normenmatrix
  3. Uitkomst van evaluatie gedragstest
  4. Inventariseren onderwerpen voor lezing/Webinar
  5. Rondvraag

Aanmelden voor het digitale fokkersoverleg kan t/m woensdag 12 januari 2022 door een mail te sturen naar fokkerijzaken@leonberger.nl . U krijgt uiterlijk vrijdag 14 januari 2022 de link voor het overleg toegestuurd.

Mede namens het bestuur en de commissie fokkerijzaken,

Met vriendelijke groet

Anita Geerdink