Uitleg Leoladder Nieuwe Stijl

In 2022 gaan we weer starten met de Leoladder, maar dan wel gestoken in een nieuw jasje.

Wat blijft hetzelfde als voorheen:

 • De Leoladders zijn onderverdeeld in vier ladders: twee Jeugdladders (voor reu en teef in de leeftijd van 3 tot 18 maanden) en 2 “grote” ladders (voor reu en teef vanaf 18 maanden).
 • Start de hond op de Jeugdladder, dan zullen alle behaalde resultaten in hetzelfde kalenderjaar blijven tellen voor de Jeugdladder.
 • Alleen behaalde resultaten op Nederlandse CAC-shows tellen mee (dus geen regionale clubmatches van plaatselijke Kynologen- verenigingen, e.d. ).
 • Alle klassen tellen mee, van jongste pup tot veteraan.
 • Dubbelshows worden als twee verschillende shows beschouwd en tellen beide dus mee.
 • De eigenaar van de hond dient lid te zijn van de LHCN.

Wat gaat er veranderen:

 • De hond moet minimaal 3 shows lopen voordat de behaalde resultaten mee gaan tellen voor de Leoladder.
 • Het totaal aan behaalde punten wordt gedeeld door het aantal shows waarin de hond de punten heeft behaald. Het gemiddelde daarvan gaat de plaats op de Leoladder bepalen.
 • Een hond kan slechts 1 x een Leoladder winnen. De winnaar van de Jeugdladder mag uiteraard wel een poging wagen om ook nog eens de “grote” ladder te winnen.
 • Om misverstanden te vermijden zullen ex-winnaars in de daaropvolgende jaren, in tussenstanden en eindstand, in het rood vermeld worden op de website en in de Leonvaria.

Ook de puntentelling gaat veranderen:

 • Uitmuntend + CAC (Beste Reu & Beste Teef)
= 7 punten
 • Uitmuntend + Jeugd-/ Veteranen CAC
= 6 punten
 • Uitmuntend + Reserve CAC
= 5 punten
 • Uitmuntend (zonder CAC’s)
= 4 punten
 • Zeer Goed  & Veel Belovend
= 3 punten
 • Goed & Belovend
= 2 punten
 • Matig & Weinig Belovend
= 1 punt
 • Diskwalificatie of NTB (Niet Te Beoordelen) levert geen punten op, maar de deelgenomen show telt wel mee voor het minimum van 3 shows.
 • CACIB’s tellen niet mee, omdat niet op alle shows een CACIB gegeven wordt.
 • De BOB en BOS worden ook niet extra beloond, want zij krijgen immers al extra punten voor de behaalde CAC.
 • • Een hond kan maximaal 7 punten per show halen, behalve op de KCM

Extra punten voor de plaatsing:

 • Plaatsingen worden alleen nog beloond, met extra punten, op de KCM.
 • 1e plaats = 4 punten, 2e plaats = 3 punten, 3e plaats = 2 punten en 4e plaats = 1 punt.

Waarom?

 • Op de meeste reguliere shows staan doorgaans, per klasse, maar een paar honden in de ring (vaak zelfs maar 1 hond) en dan zijn de punten wel héél erg snel verdiend. Want met een U of ZG heb je ook al snel die 3 of 4 punten extra te pakken…..
 • Als we op alle shows de regel toe zouden passen dat de plaatsing pas meetelt bij 4 of meer honden in de ring, worden verscheidene klassen benadeeld waarin vrijwel nooit 4 honden uitgebracht worden.
 • De KCM van onze vereniging is nog de enige show waar in vrijwel elke klasse 4 honden of meer in de ring staan, zelfs in de Veteranenklasse. De competitie is dan groter en de plaatsingspunten krijgen daardoor ook extra waarde.
 • Staan er op de KCM geen 4 honden in de ring, dan worden toch de plaatsingspunten meegerekend.