Algemene Leden Vergadering 2022

De ALV vond plaats op 9 april 2022. Hieronder de genomen besluiten.

Agenda ALV 9 april 2022

 1. Opening / Welkomstwoord
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Conceptnotulen (B) ALV 2021 Goedgekeurd
  Conceptnotulen (B)ALV 2021 te downloaden in het besloten deel van de website, klik hier
 5. Jaarverslag 2021
  1. Jaarverslag 2021 en presentatie 2021 en verder
  2. Jaarrekening 2021, Financieel Jaarverslag te downloaden in het besloten deel van de website, klik hier
  3. Kascontrolecommissie Decharge verleend
  4. Begroting 2022-2023 Goedgekeurd
 6. Update WBTR
 7. Voorstellen tot wijziging
  1. Voorstel verlengen lid onafhankelijke geschillencommissie Aangenomen
   Voorstel opgesteld door het bestuur L.H.C.N. (zie bijlage voor details)
   verlengen lid onafhankelijke geschillencommissie
  2. Voorstel aanpassen artikel onafhankelijke geschillencommissie Aangenomen
   Voorstel opgesteld door het bestuur L.H.C.N. (zie bijlage voor details)
   aanpassen artikel onafhankelijke geschillencommissie
  3. Voorstel publiceren exterieurformulier Ingetrokken
   Voorstel opgesteld door de commissie Fokkerijzaken (zie bijlage voor details)
   publiceren exterieurformulier
  4. Voorstel digitaal versturen ALV-uitnodiging Aangenomen
   Voorstel opgesteld door het bestuur L.H.C.N. (zie bijlage voor details)
   digitaal versturen ALV-uitnodiging
 8. (Periodieke) aftredingen bestuursleden
  1. Aftredend: Penningmeester, Mevr. Conny van der Land, (Herkiesbaar)
  2. Aftredend; Voorzitter, Dhr. Erwin Kempkes, (Niet Herkiesbaar)
 9. Kiezen nieuwe bestuursleden
  1. Penningmeester, Mevr. Conny van der Land / Mevr. Conny van der Land herkozen
   Profielschets Penningmeester
  2. Voorzitter, Geen kandidaat
   Profielschets Voorzitter
 10. Rondvraag
 11. Afsluiting ALV

Jaarverslagen Secretaris en Commissies:

Jaarverslag Secretariaat 2021 Jaarverslag Ledenadministratie 2021 Jaarverslag Fokkerijzaken 2021 Jaarverslag PR en Evenementen