Aanmelden als lid

Lid worden van de L.H.C.N. kan door het inschrijfformulier in te vullen en te versturen. Neemt u s.v.p. eerst het Privacy Statement van de L.H.C.N. door.

Privacy Statement Aanmelden Lidmaatschap

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging via e-mail van de ledenadministratie met uw lidmaatschapsnummer. Van de penningmeester ontvangt u een factuur, via e-mail, met het te betalen bedrag.

Het clubblad van de L.H.C.N. is de Leonvaria. Deze maakt deel uit van het lidmaatschap. Zijn er meerdere personen uit een gezin lid, dan wordt één Leonvaria per adres toegezonden. U kunt kiezen voor een digitale versie van de Leonvaria via e-mail of een gedrukte versie via de post. Hoe u de Leonvaria wilt ontvangen (per post of per e-mail) kunt u aangeven in het aanmeldformulier.

Indien u de Leonvaria per post wilt ontvangen, bedraagt de contributie €36,00 per jaar bij verzending binnen Nederland. Voor verzending naar het buitenland bedraagt de contributie €51,00 per jaar. Indien u de Leonvaria per e-mail wilt ontvangen, bedraagt de contributie €30 per jaar. Voor gezinsleden bedraagt de contributie €18,00 per jaar.

U wordt lid per de 1e van de maand volgend op de datum van inschrijving en betaalt bij inschrijving naar rato tot het einde van het lopende verenigingsjaar (= kalenderjaar). Ieder jaar in december ontvangt u vervolgens de factuur voor het lidmaatschap van het volgende verenigingsjaar.

De L.H.C.N. gaat ervan uit dat u bij uw inschrijving kennis heeft genomen van de inhoud van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement zoals deze vermeld staan op deze website.

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk, liefst via e-mail, bij de ledenadministratie van de L.H.C.N. vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar. Voor meer informatie hierover kunt u een mail sturen naar Email. Opzeggingen worden altijd bevestigd.